Home

Home / Home

Wij geloven in gelijke rechten voor alle mensen! Hetero’s, homo’s of lesbiennes iedereen is gelijk! Homo’s en lesbiennes worden vaak gediscrimineerd. Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen, dus daar moet iets aan gedaan worden! LGBT is een Engelse afkorting en staat voor Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender. Een algemeen symbool voor de lgbt gemeenschap is een regenboogvlag. In 1978 is de vlag ontworpen in de Verenigde Staten. De vlag staat symbool voor homoseksuele mannen en vrouwen en voor biseksuelen en voor transgenders. In Nederland is er sinds 1900 op veel manieren actie gevoerd om er voor te zorgen dat er gelijke rechten komen voor de lgbt gemeenschap. Voorbeelden daarvan zijn de Roze Zaterdag, de Amsterdam Gay Pride, politieke actie en televisie optredens. Maar ook organisaties en verenigingen hebben actie gevoerd. Zo hebben het N.W.H.K. en de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC (vroeger gestart onder de naam Shakespeare Club) een grote rol gespeeld bij de sociale kentering. Gerard Reve en Anna Blaman zijn schrijvers, die hier ook aan hebben bijgedragen en Albert Mol en Jos Brink zijn bekend van de tv. Ook zij hebben grote invloed gehad op de bekendheid en de acceptatie van homoseksualiteit.

Lgbt rechten

Alle samenwerkingen hebben tot succes geleid en nu is er bijvoorbeeld in de Europese Unie een consensus ontstaan over de aanvaardbaarheid van de stelling dat de lgbt rechten gewone mensenrechten zijn. Ook deze moeten gegarandeerd worden. Daarom is er nu het recht op vrije seksualiteit, het homohuwelijk, het recht op adoptie en sociaal ouderschap en er zijn gelijke rechten op het gebied van arbeid en huisvesting. Maar ook is er het recht op geslachtsaanpassing en intrekking van travestieverboden. Ook is er bescherming tegen homofobie en transfobie. Er is ook nog een anti-discriminatiewetgeving. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Mensen moeten samen over straat durven gaan en zich dan ook veilig voelen, helaas is dat nog niet overal zo. De rechten worden wel steeds vaker aangepast, zodat alle mensen gelijk zijn, maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat ook op deze manier accepteert en elkaar respecteert. Over de hele wereld zal er nog veel gedaan moeten worden om te zorgen dat iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Het is dan ook van belang dat hier nog steeds veel aandacht voor is en dat er hard gewerkt wordt om deze gelijkheid te bereiken. De mensenrechten worden continu aangepast en in de gaten gehouden. Maar helaas zijn er nog steeds protesten en dat zou een keer moeten stoppen. Er wordt al veel aan gedaan om dat te stoppen, maar helemaal tegengehouden worden kan het nog niet. Het is een taak van de hele gemeenschap om elkaar in de eigen waarde te laten en te respecteren. Als iedereen dat zou doen, dan zou het een stuk gemakkelijker zijn, maar zover zijn we nog niet.

Nog steeds discriminatie van de lgbt gemeenschap

Er is ondanks dat er in de wet wijzigingen zijn aangebracht, nog steeds discriminatie naar de lgbt gemeenschap. Sommige mensen gaan de straat op om te protesteren om zo te laten merken dat ze het niet eens zijn met bijvoorbeeld een homohuwelijk. Maar de maatschappij laat ook zien dat ze er wel voor open staat en dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Er worden bijvoorbeeld speciale clubs geopend in de grotere steden voor homo’s en lesbiennes. Roze Zaterdag is er ook een voorbeeld van dat de maatschappij er voor open voor staat en iedereen zichzelf laat zijn. Maar ook daar is niet iedereen het mee eens en dit laten helaas de mensen ook merken door te protesteren. Gelukkig wordt er wel goed opgetreden tegen de mensen die het er niet mee eens zijn en de straat op gaan om te protesteren. Iedereen is in Nederland gelijk en zo moet er ook naar gehandeld worden. We leven met veel mensen samen en niet iedereen is hetzelfde, maar we moeten wel gelijk behandeld worden.

Protesten tegen de lgbt gemeenschap

Sommige mensen zijn het er niet mee eens dat de lgbt gemeenschap mag bestaan en dat men bijvoorbeeld mag trouwen en adopteren. Gelukkig zijn er ook veel mensen die het wel accepteren en er totaal geen moeite mee hebben. Helaas blijven er altijd mensen die hier boos om blijven en protesten blijven voeren dat het niet moet kunnen dat twee mannen bijvoorbeeld een kind adopteren of met elkaar trouwen. Gelukkig staan steeds meer landen er voor open dat iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht de geaardheid van iemand. Ieder individu is anders en dat moeten we accepteren. Ondanks de vrijheid in meningsuiting zijn er bepaalde dingen die in de wet vast staan en waar we ons aan moeten houden. Zoals iedereen gelijk behandelen en daar zijn geen uitzonderingen op.

Stop discriminatie van de lgbt gemeenschap

Onze seksuele geaardheid kan anders zijn dan bij anderen, maar we moeten dat van elkaar respecteren. Een organisatie die hier over gaat is Amnesty International. Ze is van mening dat alle mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, in staat moeten zijn om van de mensenrechten te genieten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat niet expliciet over de seksuele geaardheid of genderidentiteit, maar iedereen is gelijk en daar moeten we met zijn allen aan werken. Discriminatie moet gestopt worden, of dat het nu gaat over het geloof of over de geaardheid van iemand. Iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn. Elkaar accepteren en respecteren daar gaat het over. Dit is nog niet vanzelfsprekend in deze wereld, maar er wordt wel hard aan gewerkt om mensen in hun eigen waarde te laten. Als we daar met zijn allen aan werken dan kan het er alleen maar beter op worden en kan iedereen rustig en veilig over straat. Veilig voelen, dat is van belang, waar je ook bent. Respecteer elkaar daarom ook, ben aardig tegen elkaar en discrimineer niet maar accepteer elkaar om wie iemand is.